ARD-133

Güğüm Kapağı 2E

ARD-134

Güğüm kapağı 3e

ARD-135

Güğüm kapağı 40lt

ARD-136

güğüm kapağı contası 30lt

ARD-137

güğüm kapağı contası 40lt

ARD-138

Sbt Sis. Paslanmaz güğüm kapağı

ARD-139

dar ağızlı kauçuk güğüm kapağı

ARD-140

geniş ağızlı kauçuk güğüm kapağı

ARD-141

beyaz kauçuk güğüm kapağı